Savivaldybės kontrolieriaus Imanto Umbražiūno einamųjų metų užduotys:

  1. Iki 2021 m. gegužės 1 d. parengti ir pateikti savivaldybės tarybai Tarnybos 2020 m. veiklos ataskaitą;
  2. Iki 2021 m. liepos 15 d. parengti ir pateikti savivaldybės tarybai išvadą ir ataskaitą dėl Visagino savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto lėšų bei turto valdymo, naudojimo ir disponavimo.
  3. 2021 metais atlikti  Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programos auditą ir pateikti ataskaitą.

Tarnybos patarėjos Audronės Bukelskienės einamųjų metų užduotys:

  1. Atlikti audituojamų subjektų rizikos vertinimą, kurio pagrindu būtų parengta 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto naudojimo audito strategija;
  2. Atlikti Visagino savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto naudojimo audito programose suplanuotas audito procedūras, parengti audito rezultatų suvestinę, ataskaitos ir išvados projektus;
  3. Atlikti visas savivaldybės kontrolieriaus funkcijas jam išvykus ar atostogaujant;
  4. Tobulinti profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją.

Tarnybos vyriausiosios specialistės Ingridos Kotovaitės einamųjų metų užduotys:

  1. Parengti ir  paskelbti Tarnybos 2020 metų viešųjų pirkimų ataskaitą;
  2. Parengti ir pateikti valstybės archyvui per Elektroninio archyvo informacinę sistemą įstaigos dokumentacijos planų duomenis bei nuolat saugomus dokumentus ir ilgai saugomus elektroninius dokumentus;
  3. Pasirinkti ir įvaldyti kompiuterinę programą, tinkamą naudoti vizualizuojant audito ataskaitas.