Kontrolierius

Savivaldybės kontrolieriaus pareigybė reikalinga vadovauti Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai, užtikrinant teisės aktuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Visagino savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vsatlt/domains/vskat.lt/public_html/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/modules/ultimate_team.php on line 507

Patarėja

Patarėjo pareigybė reikalinga įstatymuose bei teisės aktuose numatytiems Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos  veiklos tikslams įgyvendinti: prižiūrėti ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Visagino savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai; atlikti išorės finansinius ir veiklos auditus bei pavaduoti kontrolierių.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vsatlt/domains/vskat.lt/public_html/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/modules/ultimate_team.php on line 507
null

Ingrida Černovienė

Vyriausioji specialistė

Pareigybė reikalinga atlikti finansinius, veiklos, programų, turto apskaitos, biudžeto vykdymo ir finansinės atskaitomybės auditus, atlikti patikrinimus, tvarkyti įstaigos dokumentus ir vykdyti kontrolieriaus pavedimus.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vsatlt/domains/vskat.lt/public_html/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/modules/ultimate_team.php on line 507