Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba viešųjų  paslaugų neteikia.