Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba teikia administracinę paslaugą – nagrinėja fizinių asmenų (gyventojų) skundus.