Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos rizikos analizės Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos srityse nėra atlikusi.