Už korupcijos prevenciją Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje atsakingas savivaldybės kontrolierius.

Anketa apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus/atsakingus asmenis