Skelbiamas darbo konkursas Visagino savivaldybės kontrolieriaus pareigoms užimti

Skelbimo data: 2023-06-05
Skelbimas galioja iki: 2023-06-19
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Savivaldybės kontrolierius (įstaigos vadovas)
Pareiginės algos koeficientas: 16.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2,976.00
Darbo vieta (miestas): Visaginas
Informacija apie įstaigą: www.visaginas.lt
Informacinis bukletas pretendentams: https://bit.ly/3CazJaG

Nuoroda į darbo skelbimą

 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – II pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus atskaitingas savivaldybės tarybai.

 

FUNKCIJOS

3. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

4. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

5. Vadovauja įstaigai.

6. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

7. Valdo įstaigos išteklius.

8. Valdo tiesiogiai pavaldžių įstaigų funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

10.Atlieka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 67 straipsnyje ir kituose teisės aktuose savivaldybės kontrolieriui nustatytas funkcijas.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

11. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

11.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas;

11.2. darbo patirties sritis – finansų srities patirtis;

11.3. darbo patirtis srityje – 3 metai;

11.4. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 2 metai.

arba:

11.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas;

11.6. darbo patirties sritis – ekonomikos srityje;

11.7. darbo patirtis srityje – 3 metai;

11.8. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 2 metai.

arba:

11.9. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas;

11.10. darbo patirties sritis – audito srityje;

11.11. darbo patirtis srityje – 3 metai;

11.12. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 2 metai.

arba:

11.13. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas;

11.14. darbo patirties sritis – teisės srityje;

11.15. darbo patirtis srityje – 3 metai;

11.16. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 2 metai.

12. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

12.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų arba rusų;

12.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

KOMPETENCIJOS

13. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

13.1. vertės visuomenei kūrimas – 5 lygis;

13.2. organizuotumas – 5 lygis;

13.3. patikimumas ir atsakingumas – 5 lygis;

13.4. analizė ir pagrindimas – 5 lygis;

13.5. komunikacija – 5 lygis.

14. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

14.1. strateginis požiūris – 5 lygis;

14.2. veiklos valdymas – 5 lygis;

14.3. lyderystė – 4 lygis.