Savivaldybės kontrolieriaus Imanto Umbražiūno einamųjų metų užduotys:

  1. Iki 2020 m. gegužės 1 d. parengti ir pateikti savivaldybės tarybai Tarnybos 2019 m. veiklos ataskaitą;
  2. Iki 2020 m. liepos 15 d. parengti ir pateikti savivaldybės tarybai išvadą ir ataskaitą dėl Visagino savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto lėšų bei turto valdymo, naudojimo ir disponavimo.
  3. 2020 metais atlikti vieno viešojo sektoriaus subjekto veiklos auditą ir pateikti ataskaitą.

Tarnybos patarėjos Audronės Bukelskienės einamųjų metų užduotys:

  1. Atlikti audituojamų subjektų rizikos vertinimą, kurio pagrindu būtų parengta 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto naudojimo audito strategija;
  2. Atlikti Visagino savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto naudojimo audito programose suplanuotas audito procedūras, parengti audito rezultatų suvestinę, ataskaitos ir išvados projektus;
  3. Atlikti visas savivaldybės kontrolieriaus funkcijas jam išvykus ar atostogaujant;
  4. Tobulinti profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją.