Savivaldybės kontrolieriaus pareigybė reikalinga vadovauti Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai, užtikrinant teisės aktuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Visagino savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.