Patarėjo pareigybė reikalinga įstatymuose bei teisės aktuose numatytiems Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos  veiklos tikslams įgyvendinti: prižiūrėti ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Visagino savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai; atlikti išorės finansinius ir veiklos auditus bei pavaduoti kontrolierių.