Dėmesio! Nuo š. m. kovo 16 d. dėl šalyje paskelbto karantino Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojai dirbs ir teiks informaciją nuotoliniu būdu. Kreiptis galite: +370 620 29 885; el. paštu kontrolierius@visaginas.lt

Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Visagino savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba – savivaldybės biudžetinė įstaiga, prižiūrinti, ar
teisėtai, efektyviai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise
valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai
ištekliai.